2010 D.B.A.C. (short) (written by)
2008/I The Monster (short) (story)
2008 Mr. Popular (short) (story)
2008 Crazy Too (short) (written by)
2008/I Crazy (short)
2007 Sincere (video short) (story)
2004 Charity (short) (written by)